RSS

คิต ตี่ แพทเทิร์น
รูปเริมต้น
1 ถักโซ่เป็นเส้น ของเจ้าเหมียวคิตให้ถัก 5 โซ่ (** ให้คั่นด้ายเพื่อบอกจุดเริ่มต้นแถว สำคัญมากเดี๋ยวจะงง)
2 ถัก X วนกลับโดยให้ถัก X แรกที่โซ่ที่4 (สีฟ้ารูป4-5) จะเหลือสีเขียวไว้ในการรถัก3X สุดท้ายของแถวแรก3 ให้ถัก X ไปเรื่อยๆ จนถึงโซ่รูรองสุดท้าย( เจ้าคุดตู้จะถัก 3X ) รูสุดท้ายเราจะถัก อีก 3X ในรูเดียวกัน แล้วพยายามกระจายX ให้วนเพื่อจะได้ถักต่ออีกฝั่งที่เป็นสีชมพู(รูป6)ได้ โดยจะให้รูเดียวกันกับฝั่งแรกที่ถักไป3X ครับ4 ถักฝั่งสีชมพู อีก3X ก็จะเต็มด้านพอดี ให้เราใช้มือเขี่ยดูเพื่อหาโซ่สุดท้ายเพื่อถักอีก 3X ในรูเดียวกัน อีกครั้งเมื่อถักครบ ก็จะถึง แนวคั่นด้ายซึ่งจะอยู่ในโซ่ถัดไป รวมแล้วแถวนี้จะได้โซ่ทั้งหมด 12 X ครับ
ลองดูต่อน่ะ
1 วงกลมๆแทน โซ่ 5 โซ่ สีเขียวฝั่งขวาคือโซ่ที่เราเว้นไว้สำหรับถัก 3X สุดท้ายของแถว(รูป1)
2 ลูกศรสีแดงด้านบน เป็น X แรกที่เราเริ่มถักครับ และ ลูกศรสีแดงด้านล่างจะเป็นจุดสมมาตรซึ่ง code จะเป็น 6X และ 6X แต่พอดีมันเป็น X ทั้งหมดเลยไม่เห็นตามแตกต่าง(รูป1)
3 ให้แผนภาพนี้เป็นหลักการในการถักต่อไปครับ4 จะเห็นการสมมาตรได้จากรูปที่ 3 ครับ 3X3Vเริ่ม pattern กันเลยดีกว่า

ส่วนหัว (ขึ้นงานแบบโซ่)
1 เริ่มถัก 5 โซ่
แถวที่ 1 : 12X ***(ถักตามรูปด้านบนเลยครับ อย่าลืม ถัก 3X ในรูเดียวกันตรงปลายโซ่ให้พยายามกระจายโซ่วนกลับมาเพื่อถักอีกฝั่งด้วย)(รูป1)
แถวที่ 2 : 3X 3V (ซ้ำ 1 ครั้ง) (18โซ่)
แถวที่ 3 : 4X V X V X V (ซ้ำอีก1ครั้ง)(24โซ่)(นับจำนวน V ให้ดีๆนะครับ)
แถวที่ 4 : 4X V 2X V 2X V 5X V 2X V 2X V X (30โซ่) (จะเห็นว่า 4X แรก + X สุดท้ายของแถว จะเท่ากับ 5X ตรงกลาง)
แถวที่ 5 : 6X V 2X V 2X V 8X V 2X V 2X V 2X (36โซ่) (จะเห็นว่า 6X แรก + 2X สุดท้ายของแถว จะเท่ากับ 8X ตรงกลาง)แถวที่ 6 : 7X V 5X V 11X V 5X V 4X
แถวที่ 7 : X (40โซ่)
แถวที่ 8-13 : X (40โซ่)
แถวที่ 14 : 7X A 3X A 3X A 8X A 3X A 3X A X (เริ่มยุบโซ่) (34โซ่)
แถวที่ 15 : 5X A 3X A 3XA (ซ้ำอีก1ครั้ง)(28โซ่)
แถวที่ 16 : 4X A 2X A 2X A (ซ้ำอีก1ครั้ง)(22โซ่)
แถวที่ 17 : 4X A 3X A (ซ้ำอีก1ครั้ง)(18โซ่) ปิดงาน เ
มื่อยัดโพลีเอสเตอร์แล้วพยายามจัดให้ได้รูปนะครับ จะได้ตามรูป1-2 จะเป็นด้านบน รูป 3 ด้านหน้า รูป 4 ด้านข้าง
ส่วนลำตัว (ขึ้นงานก้นหอย)
แถวที่ 1 : 6X (6โซ่)
แถวที่ 2 : 6V (12โซ่)
แถวที่ 3 : XV (18โซ่)
แถวที่ 4 : X V X V X V X V X (ซ้ำอีก 1ครั้ง) สังเกตจะมี X ที่หัวและท้ายนะครับ ต่างจากแถว3 (26โซ่)
แถวที่ 5 : 3XV 3XV 4XV (ซ้ำอีก 1ครั้ง) (32โซ่)
แถวที่ 6 : 15XV (แถวไหนไม่ครบรอบให้ถักซ้ำจนครบรอบนะครับขี้เกียจเขียนบ่อยๆ )(34โซ่)
แถวที่ 7 : X (34โซ่)
แถวที่ 8 : 15XA (32โซ่)
แถวที่ 9 : 6XA (28โซ่)
แถวที่ 10 : X (28โซ่)
แถวที่ 11 : 5XA (24โซ่)
แถวที่ 12 : X (24โซ่)
แถวที่ 13 : 4XA (20โซ่)
แถวที่ 14 : X (20โซ่)
แถวที่ 15 : 8XA (18โซ่) ปิดงาน

ส่วนหู (ขึ้นงานก้นหอย)
แถวที่ 1 : 6X (6โซ่)
แถวที่ 2 : 2XV (8โซ่)
แถวที่ 3 : XV (12โซ่)
แถวที่ 4 : 2XV (16โซ่)
แถวที่ 5 : 3XV (20โซ่)
แถวที่ 6 : 9XV (22โซ่) ปิดงาน


ส่วนแขน (ขึ้นงานก้นหอย)
แถวที่ 1 : 6X (6โซ่)
แถวที่ 2 : XV (9โซ่)
แถวที่ 3 : 2XV (12โซ่)
แถวที่ 4 : X (12โซ่)
แถวที่ 5 : 4XA (10โซ่)
แถวที่ 6 : X (10โซ่)
แถวที่ 7 : 3XA (8โซ่)
แถวที่ 8 : X (8โซ่)
แถวที่ 9 : 2XA (6โซ่)
ส่วนขา แบบรี (จะเริ่มโดยใช้วิธีเดียวกับการถักหัว)
1 ถัก5โซ่
แถวที่ 1 : 12X (ทำเหมือนแถวแรกของการถักหัวเลยครับ(12โซ่)
แถวที่ 2 : X V X 3V (ซ้ำอีก1ครั้ง)(20โซ่)
แถวที่ 3 : X (202โซ่)
แถวที่ 4 : X A 2X A 2X A 2X A 5X (16โซ่)
แถวที่ 5 : X (16โซ่)
แถวที่ 6 : 3X 2A 9X (14โซ่)
ถวที่ 7 : X A 4X A 5X (12โซ่) ปิดงาน

ส่วนขา แบบกลม (ขึ้นงานแบบก้นหอย)
แถวที่ 1 : 6X (6โซ่)
แถวที่ 2 : 6V (12โซ่)
แถวที่ 3 : 5XV (14โซ่)
แถวที่ 4 : X (14โซ่)
แถวที่ 5 : X (14โซ่)
แถวที่ 6 : 5XA (12โซ่)
แถวที่ 7 : X (12โซ่) ปิดงานข้อแตกต่างขอขาแบบวงกลม และวงรี ในเจ้าเหมียวตัวนี้จะเห็นความแตกต่างไม่มากแต่จะเห็นได้มากขึ้นถ้าเราถักตัวใหญ่ๆครับ
การเย็บประกอบ
ครบแล้วก็เหมือนเดิมครับจัดท่าทางตอนเย็บโดยใช้เข็มหมุด ที่สำคัญที่จะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือส่วนหูครับ จัดหาตำแหน่งให้ดี ไม่งั้นจะไม่ได้เหมียวคุดตู้นะครับ
การจัดตำแหน่งหน้าตา
การจัดตำแหน่งหน้าตาผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างตามรูปนะครับ 1 ให้ครึ่ง แบ่งหน้าตามแนวนอน 2 ส่วน2 แบ่งตามแนวตั้งเป็น 4 ส่วน ตาของเจ้าเหมียวจะอยู่ใต้จุดตัดดังรูป3 แนวจมูกจะอยู่ แนวเส้นใต้ตาเจ้าเหมียวครับอันนี้จากการสังเกตเจ้าเหมียวผู้โด่งดังนะครับ กลัวกะระยะไม่ถูกจะได้เหมียวหน้าเด๋อกันเจ้าเหมียวคุดตู้ของผมนั้น เลือกใช้การตัดผ้าสักกะหลาดมาทำตาและจมูกเอา เพื่อหลีกเลี่ยงการปักซึ่งฝีมือผมไม่เข้าขั้นเท่าไหร่ ส่วนหนวดมันผมใช้ เส้นใยโพลีเมอร์ชนิดอ่อนจากฝรั่งเศษ........(มันไร้สาระอีกแล้วว555) เดินเข้าห้องน้ำไปหยิบแปรงซักผ้าด้ามไม้ที่ขนแปลงเป็นเส้นพลาสติกสีขาวๆน่ะครับ ใช้กรรไกรตัดฉับๆออกมา เอาไปปักบนก้อนดินนำมัน แล้วพ่นสีดำใส่ครับ เท่านี้ก็จะได้หนวดที่ไม่แข็งและไม่นิ่มจนเกินไปมาติดแล้วครับใครจะใช้วิธีนี้ก็ได้ หรือจะปักเอาก็ได้ ซึ่งน่าจะเหมาะกว่า สำหรับให้เด็กๆเล่นครับ (ถ้าใช้วิธีเหมือนผม ตอนติดให้ใช้กาวลาเท็กซ์นะครับถ้าใช้กาวยูฮู สีมันจะละลายติดหน้าเจ้าเหมียวได้ครับ ทากาวแล้วเสียบเข้าไปที่ข้างๆแก้มมันได้เลย กะระยะให้ดีล่ะ
พยายามอย่ายัดโพลีเอสเตอร์ให้แน่นจนเกินไปนะครับไม่งั้นจะลำบากมากเวลาใส่เสื้อผ้าให้เจ้าเหมียว และเวลาใส่ให้ใส่จากส่วนขานะครับสวมจากหัวเดี๋ยวหน้าตามันเละไม่รู้ด้วย

0 comments:

Post a Comment